• Telefon : 0850 532 3868
  • ajans@onlinekonusmaci.com

İlker Kaldı

İlker Kaldı

Yönetim Danışmanı Eğitmen TEDx Konuşmacısı
Eğitim ve danışmanlık hizmetlerine siyasal iletişim ve seçim kampanyası yönetimi alanlarında siyasal partilere ve politikacılara danışmanlık yaparak başladı.
Konuşulan Dil : Türkçe
Seyahat Nereden : Antalya
Konuları : Kurum İçi Personel Eğitimleri
PAYLAŞ

Konuşmacı Kategorisi

Motivasyon  –  Kişisel Gelişim

İlham Veren

İlker KALDI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Kamuda ve özel sektörde hukukçu, yönetici, danışman ve eğitimci olarak görev yaptı.
Yönetim, psikoloji, kişisel gelişim, davranış bilimleri, kalite yönetim sistemleri alanlarında eğitimler aldı.

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerine siyasal iletişim ve seçim kampanyası yönetimi alanlarında siyasal partilere ve politikacılara
danışmanlık yaparak başladı.
2012 yılına kadar Ankara merkezli bir eğitim danışmanlık kurumunda Akdeniz Bölge Müdürü, danışman ve eğitmen olarak görev yaptı.
Faaliyetlerini 01 Mart 2012 tarihinden itibaren İlker Kaldı Eğitim Danışmanlık markası ve ekip arkadaşları ile birlikte Kurumsal Gelişim, Yönetim, Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları, Davranış Geliştirme alanlarında eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyerek, “Kurumsallaşma”, “Aile Şirketlerinde Yeniden Yapılanma”, “İnsan Kaynakları Süreçleri”, “İmaj Yönetimi, Konuşma ve Hitabet”, “Siyasal İletişim”, “İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri” alanlarında danışmanlık hizmetleri vererek sürdürüyor.

Bugüne dek 216 kuruma, kuruluşa ve organizasyona onbeş bin saati aşkın eğitim, seminer ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

Modül 1 Temel İletişim Becerileri
Sıra Eğitim Adı Kısa İçerik Süre
1 Etkili İletişim İnsanlarla zorlamadan ve başarılı şekilde etkili iletişim kurabilmenin temel yolları aktarılacaktır. 1 Gün
2 Beden Dili
Bu eğitim genel bilgiler verilen, klasik bir beden dili eğitimi değildir. Doğrudan kurumunuzun iş hedeflerine
yönelik olarak çalışanların birbirini ve müşteriyi anlamasına yönelik özel olarak tasarlanacak bir eğitimdir.
1 Gün
3 Duygusal Zeka
Hem iş hayatında hem de özel hayatta, başarılı olmak, hedeflere ulaşabilmek ve arzu edilen performansı
sergilemek, duygusal zekanın beş boyutunda gelişmemize bağlıdır. Bu eğitim, duygusal zekanın beş
boyutunu uygulamalar ve etkileşimli çalışmalarla aktarmayı ve yaşama uygulanmasını sağlamayı
hedeflemektedir.
2 Gün
4 Temel Sunum Teknikleri
Toplantıda, sahnede, tezgâhın ardında kısaca her yerde ve her ortamda karşıdakini ikna etmeye dönük
başarılı sunumlar yapabilmek amacıyla tasarlanmış bir eğitimdir.
1 Gün
5
Etkili Konuşma ve
Hitabet
Doğru, etkileyici konuşabilmenin ve hitabetin püf noktalarının sunulduğu etkili, iz bırakan, sonuç alıcı bir
eğitim. Klasik bir diksiyon eğitimi değildir. Melodik konuşma esasına dayanan, günlük yaşamda konuşma
yoluyla etki gücünü artırmayı hedefleyen bir eğitimdir.
2 Gün
6 Çatışma Yönetimi
Özellikle işyerinde yaşanan anlaşmazlıkların işe zarar vermeden, zaman kaybına neden olmadan
engellenmesi ve çözümlenmesi
1 Gün

Kuş Beyinli - Balık Hafızalı, İlker KALDI, TEDx-AIU

Kuşaktan Kuşağa | İlker Kaldı | TEDxKirmiziCizgiHighSchool

Konu Başlıkları ve İçerikleri

Hem iş hayatında hem de özel hayatta, başarılı olmak, hedeflere ulaşabilmek ve arzu edilen performansı
sergilemek, duygusal zekanın beş boyutunda gelişmemize bağlıdır. Bu eğitim, duygusal zekanın beş
boyutunu uygulamalar ve etkileşimli çalışmalarla aktarmayı ve yaşama uygulanmasını sağlamayı
hedeflemektedir.

Doğru, etkileyici konuşabilmenin ve hitabetin püf noktalarının sunulduğu etkili, iz bırakan, sonuç alıcı bir
eğitim. Klasik bir diksiyon eğitimi değildir. Melodik konuşma esasına dayanan, günlük yaşamda konuşma
yoluyla etki gücünü artırmayı hedefleyen bir eğitimdir.

Özellikle işyerinde yaşanan anlaşmazlıkların işe zarar vermeden, zaman kaybına neden olmadan
engellenmesi ve çözümlenmesi

Bu eğitim ruhumuzdan hayatımıza yansıyan sebepleri keşfetmek, zaten bildiklerimizi psikoloji biliminin
temellerine oturtmak ve içimizde olup bitenlere bakmayı öğrenmek için tasarlandı. Kendimizle ve
çevremizle daha kaliteli ve bizi amaçlarımıza ulaştıracak iletişim kurabilmemizin kapılarını açacak bir
anahtar hazırladık

Muhatap olduğumuz insanların kişilik özelliklerini, davranış kalıplarını, muhtemel düşüncelerini tahmin
ederek, buna uygun karşı davranışlar geliştirme. Eğitimin sonunda bu bilgileri ve becerileri kullananların
etki gücü ve insan okuma yetkinliği inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır.

Özellikle satış ve pazarlama departmanı ile müşterilerle en yoğun iletişim içinde olan görevlilerin
müşterileri ürün ve hizmetlere yönlendirmede hipnotik telkinleri ve kalıpları kullanarak sonuç almalarını
sağlayan farklı bir eğitim

Dünyanın en eski kişilik analizi yöntemi olan ve günümüzde gizli servislerden çok uluslu şirketlere, bireysel
ilişki yönetiminden sosyal yaşama kadar birçok kurum ve kişi tarafından, hayatın her alanına uyarlanan
tekniğin eğitim programına dönüştürülmüş hali.

Evrendeki her şey aynı bütünün parçalarıdır. Birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim içinde bulunurlar. Var
olan her birim, diğerlerini etkileme, değiştirme ve yönlendirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de, en küçük
bir birim bile gereklidir, önemlidir ve değerlidir.
Bu eğitimin amacı, kendimizle, başkalarıyla ve evrenle ilişkilerimizde ait olduğumuz bütüne uygun
davranışlar sergileyebilmek.

Satarken, satın alırken, iş kurarken, işbirliği yaparken, işte müşteriyle, çalışanla, evde eşle çocukla, sosyal
yaşamda arkadaşla müzakere edebilme, pazarlıklardan fayda sağlayarak çıkabilmenin yöntemleri

Yazdığımız raporların, elektronik postaların, yaptığımız yazışmaların doğru, etkileyici ve farklı olması için
düzenlenen ve içinde hipnotik yazım teknikleri bölümünün de yer aldığı eğitim.

İşyerinde duygusal taciz ve yıldırma olarak da adlandırılan mobbingin nedenleri, etkileri, hukuki sonuçları
ve mobbingle başa çıkma konularında pratik bilgiler ve öneriler (Yeni Borçlar Kanunu’ndan sonra
işverenlerin ve yöneticilerin artan sorumlulukları da incelenmektedir)

‘Hayır’ diyen birey kendine daha fazla vakit ayırabilir: Böylece istenmeyen buluşma veya toplantılara
katılmak yerine kişi kendi başına veya ailesi ile daha kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalayabilir.
Ertelenmeyen planlar ve kontrol duygusu kişisel gelişime katkıda bulunabilir. ‘Hayır’ demek için en etkili
yöntem, kişinin ne istediğini bilmesi, seçim yapması, karar vermesi ve bunu karşıdakine net ve açık bir
dille, etkin iletişimle aktarabilmesidir. Bu eğitimde ‘hayır’ diyebilmek üzerine konuşacağız

Sosyal yaşamda ve iş yaşamında fark yaratan davranışlar, ilişkileri ve başarıyı doğrudan etkilemektedir.
Özellikle görgü, nezaket ve protokol kuralları, yaşamın her alanında en çok ihtiyaç duyulan sosyal
davranış becerileridir. Sosyal yaşam içinde sıklıkla yer alan yöneticiler başta olmak üzere herkese ve
özellikle hizmet sektöründeki her düzeydeki çalışana uygun olarak hazırlanan bu eğitim, görgü-nezaket
ve protokol davranışlarının yaşam içinde kullanılmasını hedeflemektedir.

İşyerinde yöneticilerle çalışanlar ve çalışanların kendi aralarındaki iletişimin iş hedeflerini de dikkate
alacak biçimde geliştirilmesi ve etkili hale getirilmesi

Transaksiyon, İki kişinin ego durumları arasında gerçekleşen, bir uyarıcı ve bir tepkiden oluşan bir iletişim
birimidir. Bu eğitimde ego durumları arasındaki iletişim biçimlerini aktarıp kendinizi ve çevrenizi analiz
etmenizi sağlıyoruz.

Zamanında, yerinde ve doğru biçimde dile getiremediğimiz öfkenin verdiği zararlardan korunmak ve
öfkeyi doğru yönlendirerek onu öz saygıyı koruyan bir duruma getirebilmek için gerekli bilgilerin ve
yöntemlerin aktarılması

Kurum kültürünün şirketlerin hayatındaki önemi ve başarısına etkilerinin incelendiği, olumlu kurum kültürü
oluşturmanın, eğitim verilen kuruma özgü tartışıldığı ve sonuçların raporlandırıldığı eğitim.

İş yaşamının içindeki bireylerin,
* Pozisyonlarına,
* Kişiliklerine uygun bir davranış, görüntü yoluyla izlenim oluşturmak için ihtiyaç duyulabilecek bilgileri
içermektedir.

Hatalar, iş yerinin para, zaman, müşteri ve itibar kaybetmesine, zarar görmesine neden oluyor. Hatalara
yaklaşımı ise kurumun gelişimini doğrudan etkileyen bir durum halini alıyor. Kurumunuzda hata yaklaşımı,
çalışanlarınızın hatalara bakışı ve önlenmesi konularında önerilerin ve uygulamaların yer alacağı bir
eğitim programıdır.

Duygularımızla karar verdiğimiz, satın alırken farkında olmadan duygularımızın etkisinde kaldığımızın
farkına vararak karşı tarafı ikna etmenin yöntemleri paylaşılmaktadır.

Ülkemizdeki işletmelerin %98’inin “aile şirketidir” ve ülkemizde şirket ömrü ortalama 7 yıldır. Bu eğitim, aile
şirketlerinin sahiplerine ve yöneticilerine, uzun ömürlü aile şirketi olmanın yöntemleri hakkında bilgiler
vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’deki aile şirketlerinin önemli bir bölümü, birinci kuşak tarafından kurulan, kurucularının çok ve
özverili çalışması nedeniyle kısa zamanda büyüyüp önemli kârlara ulaşan, daha sonra ikinci kuşağa
devredilen bir yapıya sahip. Aile anayasasının oluşturulması ve uygulanması pek çok şirket için şirketin
devamlılığını sağlayıp aileyi bir arada tutabilecek “güvenli bir gelecek” demektir. Bu eğitim Aile
Anayasası oluştururken nelere dikkat edilmeli, etkili ve uygulanan anayasa nasıl oluşturulmalı sorularına
yanıt arayacağız.

Eğitimin amacı amacı; müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli
uygulamaları tanımlayarak, müşterilerinizin hizmetten memnun kalınmasını sağlamaktır. Ayrıca
müşterilerinizin itiraz noktalarını keşfederek alternatif gelişim süreçleri oluşturabilmenize katkı sağlayacaktır.

İş dünyasının en çok tartışılan konularından birisi olan çalışana yetki devrinin nasıl, ne zaman ve hangi
durumlarda yapılması gerektiğine, ayrıca çalışanı yetki devrine hazırlarken onun nasıl geliştirilip
güçlendirileceğine ilişkin yöntemlerin, tekniklerin aktarıldığı eğitim programımız.

Dünya tarihinin en hızlı gelişen çağına tanıklık ediyoruz. Bu tanıklık kuşakların da hızla değişmesine sebep
olurken, iş dünyasını da etkiliyor. İlk kez üç farklı kuşak aynı dönemde iş dünyasında yer alırken eski
yöntem ve teknikler, onları yönetmek için mümkün olmuyor.
Kuşak farklılıklarına, farklı beklentilere ve çalışma tarzlarına rağmen ortak değerler yaratmak mümkün. Bu
eğitimde farklılıkları nasıl işimize olumlu yansıtabilir, Y ve Z olarak adlandırdığımız alışılmadık kuşakları nasıl
yönetebiliriz konularına yer vereceğiz.

Proaktiflik anahtarı iş hayatının profesyonellerini ortalama olmaktan çıkartıp değerli ve kolay
vazgeçilemeyen insanlar haline getirecek bir araçtır. İş hayatında kişileri öne çıkaracak bu davranışları bu
eğitimle aktaracağız.

Bireylerin psikolojileri, sosyal çevreleri ve hatta fiziksel sağlıkları üzerinde yıkıcı etkileri olan tükenmişlik; aynı
zamanda işletme yöneticileri ve çalışanları açısından önemli bir işgücü kaybı yaratmaktadır. Bu nedenle
üzerinde önemle durulması gereken, alınabilecek önlemlerin ve çözüm yollarının sadece bireylere bırakılamayacağı bu durumdan çıkış yollarının aktarılacağı bir programdır.

Eğitiminin amacı, kişilerin, iş ve sosyal yaşamlarında karşılaşılan çekingen ve saldırgan davranışlarla baş
edebilmeleri, farklı durum, olay ve kişiler karşısında daha etkili ve sonuç alan davranışlar sergileyebilmeleri
için gerekli becerileri kazanmalarıdır

Bilgiyi, zekayı ve tecrübeyi, etkili bir konuşmayla güçlendirmek hayatın her alanında etki ve ikna
gücünüzü artıran çok önemli bir fırsat olacaktır.
Bu eğitim size, konuşarak etkilemenin, dili güçlü kullanmanın, kendinizi net ve kısa ifade edebilmenin
kapılarını açıyor.

İletişim, insanların birbirini etkileme ve birbirlerinden etkilenme sürecidir. Hedef kitlede amaca hizmet
eden bir etki yaratmaktır.
Algıyı yönetmek, iletişimi yönetmek demektir. Bu eğitimde karşınızdakilerin algısına nasıl hitap
edebileceğinizi aktaracağız

Bu eğitim, liderlik kavramını basmakalıp ya da moda kavramların içine hapsederek, ezberi tekrar eden bir
eğitim değildir. Özellikle iş dünyasında başarısını uygulamalarla, tecrübelerle kanıtlamış yöntemlerin,
ilkelerin paylaşılacağı, tartışılacağı bir eğitimdir.

Hiç kimseye bir şeyi zorla dinletemeyiz. Etkilemek, ilgi çekmek, ikna etmek kişinin o anda önem verdiği her
neyse onunla bağlantı kurmakla mümkündür, bunu da en iyi hikâyeler yapar. Bu eğitimde de
hikâyeleştirerek anlatımı günlük hayatınıza nasıl yansıtacağınızı konuşacağız.

Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizde, ticaret siciline kayıtlı şirketlerin %98’i aile şirketidir. Bir başka deyişle, ülke
ekonomisinin belkemiği ve geçimimizin kaynağı aile şirketleridir.
Ancak aile şirketleri dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük çoğunlukla
kelebek ömürlüdür. Yani ikinci, üçüncü kuşaklara güçlü bir şekilde devrolan ve ayakta
kalabilen aile şirketi sayısı çok azdır. Ülkemizde aile şirketlerinin %92’sinin dördüncü
kuşağı görmediği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.
Bu durumun temel nedeni, aile şirketini büyütürken ve şirket para kazanmaya
başladığında şirketin geleceğini güvence altına alacak bir sistemin kurulmasının ihmal
edilmesidir.
Oysa aile şirketlerinin sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi:
 Şirket ve aile ilişkisinin kurallara bağlanmasına,
 Şirket yönetiminin kurumsallaştırılmasına,
 Şirketin gelecek yöneticilerinin belirlenip yetiştirilmesine bağlıdır.
Bu alanda sunduğumuz danışmanlık hizmeti yukarıdaki amaçları gerçekleştirmeye
yönelik olarak danışmanlık alan şirketle üzerinde mutabık kalınan yol haritası
doğrultusunda yürütülmektedir.
Sürecin her bir adımı ölçülerek, ulaşılan sonuçlar birlikte değerlendirilmektedir.

İş yaşamının ve sosyal yaşamın içinde yer alan insanların iş tecrübesi, bilgi birikimi ve
uzmanlığı kadar oluşturduğu imaja (izlenime) özen göstermesi, kişilik özelliklerine en
uygun imajı oluşturup güçlendirmesi son derece önemlidir.

Özellikle iş adamları, siyasetçiler, profesyonel yöneticiler, sporcular ve sanatçıların imaj
yönetimini rastlantıya bırakmaları ya da ihmal etmeleri kendileri açısından sık sık
olumsuz durumlara yol açabilmekte ya da toplumda bırakmak istedikleri etkiyi
oluşturamamalarına neden olmaktadır.
Bireysel İmaj Yönetimi danışmanlığı kapsamında;
 Profesyonel yaşam ve temel kişilik özellikleri ile uyumlu imaj analizi,
 Etkili konuşma,
 Beden dilini amaca uygun kullanma,
 Beden yapısına, sosyal ortama ve ten rengine uygun gardrop oluşturma,
Sosyal medya mecralarının belirlenen imaja uygun kullanılması gibi alanlarda
hizmet verilmektedir

Şirket kültürü ve hedefleri doğrultusunda çalışanların eğitim ihtiyaçlarını ortaya
çıkarmak, şirketin eğitim bütçesi çerçevesinde geri dönüşünün en yüksek verimlilikte
olması hedeflenen bir eğitim planı hazırlamak.
Yöntem;
a) Mevcut Durum Analizi
Şirket hedef ve stratejilerinin gözden geçirilmesi, performans değerlendirmesi
sonuçları, anket, birebir görüşmeler, odak grup çalışmaları, performans
değerlendirme sonuçları, şirket kayıtları dikkate alınarak kurumun ve çalışanların
eğitim durumları ve eğitim ihtiyaçları belirlenir.

 

b) Değerlendirme
Mevcut durum analizinde ortaya çıkan sonuçlara göre, belirlenen eğitim ihtiyaçları;
şirket insan kaynakları birimi ve üst düzey yöneticiler ile gözden geçirilerek şirketin
vizyonu ve misyonu doğrultusunda bir değerlendirme yapılır.
c) Raporlar
Eğitim İhtiyaç Analizi sonrasında elde edilecek raporlar;
Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu
Anketler, birebir görüşmeler ve eğitim kitapçığı temelinde kişilerin eğitim ihtiyaçları
saptanır.
Eğitim Kitapçığı ve Yıllık Eğitim Planı:
Yapılan analizler sonucunda proje kapsamında yer alan pozisyonlara ilişkin yetkinlik,
eğitim kaynakları ve eğitim sürelerini içeren Eğitim Kitapçığı ile kurumun hedeflerine
uygun olarak, Yıllık Eğitim Planı hazırlanır.

Kim, konuşurken dinleyenleri etkilemek istemez?
Kim, akıllarda ve gönüllerde iz bırakan konuşmalar yapmak istemez?
Kim, evde, işte, sosyal hayatta konuşarak ikna gücüne sahip olmak istemez?
Kelimeleri etkili, dili güçlü, iletişimi ikna edici kılan konuşma becerimizdir.
Evde, işyerinde, sokakta… Çocuk büyütürken, satış yaparken, eş-dost ortamında…
Bir kişiye, beş kişiye, bin kişiye hitap ederken…
İnsanları etkilemek, ikna etmek ve büyülemek, güçlü, duygulu ve amaca uygun
konuşmalar yapabilmekle mümkündür.
Etkileyici konuşma, doğuştan gelen bir yetenek değil; eğitim, disiplinli çalışma ve
sürekli uygulama ile sonradan kazanılan bir beceridir.
“Etkili Konuşma ve Hitabet Danışmanlığı” bu becerinin kazanılmasında yüzde yüz
sonuç alınan bir programdır.

Bu süreç bir diksiyon eğitimi ya da çalışması değildir. Konuşmayı duygularla, ses
tonuyla, beden diliyle destekleyen bir etkileme yöntemi olarak kullanabilmenin
yöntemlerinin davranış haline getirildiği bir süreçtir.

İnsan Kaynakları süreçlerinin kurulumu ile şirketinizin kurumsallaşma yolunda sistemli
gitmesi, kurumsallaşmanın sürekliliğinin sağlanması, hedeflere ve şirket kültürüne
uygun çalışan istihdam edilmesi, çalışanların aidiyet duygularının oluşturulması,
çalışanların gelişiminin sürekliliğinin sağlanması, çalışan devir hızının düşürülmesi ve
çalışan maliyetlerinin devir hızına bağlı olarak düşürülmesi hedeflenmektedir. Etkili ve
uygulanabilir bir insan kaynakları yönetimi, iş hedeflerinize ulaşırken en büyük
destekçiniz olacaktır.

İşveren-çalışan ilişkilerini deyim yerindeyse “testi kırılmadan” sağlam ve sağlıklı
boyutta sürdürecek, insan kaynakları uygulamalarıyla desteklenmiş bir hukuki
boyuta taşıma amacını güden danışmanlık faaliyetidir.
Başta İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere konuyla ilgili
mevzuata uygun düzenlemelerin, yükümlülüklerin yerine getirilmesi, olası
uzlaşmazlık nedenlerinin önceden tespit edilerek önlenmesi, ortaya çıkan
uyuşmazlıkların geri dönülemez çatışma boyutuna dönüşmeden çözümlenmesi
noktalarında kurumlara, bilgilendirme ve uygulama önerileri sunulmasına yönelik
hizmetleri kapsamaktadır.

Bu danışmanlık hizmetinin içerdiği konular, ister üretim isterse hizmet
sektöründe faaliyet göstersin tüm şirketler için hayati öneme sahiptir. İş
sözleşmesinin kurulmasından başlayarak iş ilişkisinin mevzuata uygun yürütülmesi,
uygulamada yaşanan sorunların telafisi zor zararlara yol açmadan çözümlenmesi
ve gerekiyorsa iş ilişkisinin hukuka ve vicdana uygun sona erdirilmesi yalnızca insan
kaynaklarının omuzlarına yüklenen bir sorumluluk olmadan sürdürülmesi gereken
yükümlülüklerdir.

Ortama ve amaca uygun, etkileyici konuşmalar yapmak beceri gerektiren bir
özelliktir. Özellikle bu tür konuşmaları profesyonel yaşamın gereği kalabalık
topluluklar önünde yapmak özel bir hazırlık gerektirir.
Sanatçıların, iş adamlarının, siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin
konuşmacı olarak katılacakları tören, toplantı, kongre, etkinlik, konferans vb.
organizasyonlarda yapacakları konuşmanın, yazılı metin olarak hazırlanması ve
hipnotik dil kalıplarına çevrilerek etki gücünün artırılması bu hizmetin içeriğini
oluşturmaktadır.

ster özel hayat isterse iş hayatı olsun, mutluluğun, başarının, huzurun temelinde
çevremizdekilerle kurduğumuz iletişimin kalitesi yatar.
Özellikle işyerinde çalışan sayısı arttıkça, şirket daha çok iş hacmine ulaşıp çevre ile
ilişkileri yoğunlaştıkça bunun doğal bir sonucu olarak yaşanan birçok sorunun kaynağı
iletişimsizlik olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu durum çoğu zaman fark edilmez. Tıpkı
ateşin bir hastalık değil, hastalık belirtisi olması gibi, yüzeydeki belirtilere takılıp kalırız.
Sorunun kökenindeki iletişimsizliği görmeyiz.
Kurum İçi İletişim Danışmanlığı projemiz ile şirketlerin hem çevreleriyle hem de kendi
içlerindeki iletişimin kalitesinin artmasına yönelik sürekli ve sonuç alıcı etkinliklerle
sorunları çözüyoruz.

Satarken, satın alırken, iş kurarken, işbirliği yaparken, işte müşteriyle, çalışanla, evde eşle çocukla, sosyal
yaşamda arkadaşla müzakere edebilme, pazarlıklardan faKurumların, şirketlerin eğitimle ilgili en temel sorunlarından birisi tümüyle sektöre ve
kuruma özgü eğitimler verilmemesidir. Özellikle sık verilen ve önemli noktaları içeren
eğitimlerin tamamen kuruma özel olarak güncellemeye imkan verecek biçimde
tasarlanması bu hizmetin birinci adımını oluşturmaktadır.
Hizmetin ikinci adımı iç eğitmen yetiştirmektir. Bu yolla eğitim yatırım maliyetini
azaltarak, eğitim sayınızı ve kalitesini arttırabilirsiniz. Nasıl mı?
Dünyadaki ve Türkiye’deki birçok kuruluş, farklı görevlerdeki çalışanlarından oluşan iç
eğitmen ekipleri kuruyor. İç eğitmenler, kendi görevlerinde çalışmaya devam
ederken bir yandan da belirli sürelerde diğer çalışanlara, eğitimler veriyorlar. Bu
sistem, doğru kurgulandığında ve gelişimine özen gösterildiğinde, kurumlar için önemli
bir avantajdır. yda sağlayarak çıkabilmenin yöntemleri

Kurumsal düzeyde siyasal partilere, bireysel düzeyde siyasetçilere yönelik olarak
yürütülen bu hizmet, sosyal psikoloji, siyasal pazarlama, algılama yönetimi, imaj,
beden dili, hitabet, kampanya yönetimi, ikna alanlarında hizmet verilen kurumların
ve kişilerin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Ayrıca siyasal iletişimin sürekliliği, siyasal Ar-Ge, strateji ve politika üretme, kamuoyu
araştırmaları, kamuoyunun siyasal eğilimlerinin incelenmesi ve geleceğe dönük
yorumlanması konularında bu kapsamda hizmetler verilmektedir.

ALTERNATİF KONUŞMACILAR