• Telefon : 0850 532 3868
  • ajans@onlinekonusmaci.com

Demet Demirer

Değişim Mimarı, İnovatif Yönetim Danışmanlığı ile İşletmenize Sihirli Dokunuş

Demet Demirer

Sosyolog - Y. Mimar İnovatif Yönetim Danışmanı
2017-2018 yılında Türk inşaat sektöründeki verimsizliğe ve mutsuzluğa çözüm geliştirmek amacıyla "İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm" hareketini başlatmıştır.
AGILE CONSTRUCTION-TR İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm ve CONSEI.TECH İnşaat Sektörünün otonom ve sanal kuluçka merkezi'nin kurucusudur.
Yeni dünya düzeninde İşletmeler için daha mutlu ve üretken yönetim yaklaşımlarını araştırmak ve geliştirmek üzere kurulmuş olan RESTARTLAB ThinkTank Grubu üyesidir
Konuşulan Dil : Türkçe
Seyahat Nereden : İstanbul
Konuları : Organizasyonel Çeviklik ve Kişisel Çeviklik - İnovasyon - Değişim Yönetimi
PAYLAŞ

Konuşmacı Kategorisi

Çevik – İnovasyon – Değişim Yönetimi

Orta öğrenimini TED Kayseri Koleji’nde, mimarlık lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. İnşaat sektöründe 20 yılı aşan yönetim deneyiminin ardından, kendi için bir dönüşüm sürecine girerek; girişimcilik, mentorluk, koçluk ve çevik yönetim eğitimleri aldı, “insanla insan için çalışıyoruz ama insanı tanımıyoruz” düşüncesi ile 2.lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji alanında tamamladı.

Halen kurucusu olduğu DEĞİŞİM MİMARI İnovatif Yönetim Danışmanlığı firması bünyesinde,
• DEĞİŞKEN DÜNYADA ÇEVİK İŞ GELİŞTİRME ve İNOVASYON
• DEĞİŞKEN DÜNYADA ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
temaları ile eğitimler verip kurumlara değişimden potansiyel geliştirecek şekilde çevik işletmelere dönüşüm süreçlerinde mentorluk/koçluk yapmaktadır.
En güçlü yanı mimarlık alt yapısı ile kurumlara bütünsel ve yaratıcı bir şekilde bakması ve mümkün olduğunca farklı segment ve sektörlere dokunarak ve iş birlikleri kurarak bilginin transferle büyümesini sağlamasıdır.

Gençlere ve girişimci bakış açısına çok inanmaktadır, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için onlara fırsat vermek gerektiğini düşünmektedir.
Toplumu değiştirmek için herkesin inisiyatif alması gerektiğini düşünmektedir ve bu nedenle
• AGILE CONSTRUCTION-TR İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm ve
• CONSEI.TECH İnşaat Sektörünün otonom ve sanal kuluçka merkezi’nin
kurucusudur.

• Yeni dünya düzeninde İşletmeler için daha mutlu ve üretken yönetim yaklaşımlarını araştırmak ve geliştirmek üzere kurulmuş olan RESTARTLAB ThinkTank Grubu üyesidir

Kurumsal Çeviklik (Büyük ölçek)
Çevik Girişimcilik (start-up-mikro işl-kobi)
Bireysel Çeviklik
İşin Geleceği ve Yeni Nesil Yetkinlikler
İnovasyon
Değişim Yönetimi
Fark Yaratılan Sektörler
Gayrimenkul Sektöründe Çeviklik ve İnovasyon
İnşaat Sektöründe Çeviklik ve İnovasyon (-Otorite)
Turizm Sektöründe Çeviklik ve İnovasyon
Tesis Yönetiminde Çeviklik ve İnovasyon
Ve Benzerleri

ORGANİZASYONEL ÇEVİKLİK:
Şu an birçok işletmede yaygın olarak uygulanmakta olan yönetim yaklaşımları Sanayi
Devrimi’nden sonra geliştirilen “Bilimsel Yönetim Yaklaşımı” ve “Frodizm”e dayanmaktadır.
Oysaki bu yaklaşımlar kölelik ve savaş sonrası oluşan işçi sınıfı ile rekabetsiz bakir pazarlara
kaynakları sömürerek kitlesel üretim yapmak amacı ile geliştirilmiştir. Bu nedenle monolitik,
hiyerarşik ve bürokrasi yoğundur. Çalışanların düşünmesine değil söyleneni yapmasına
ihtiyaç vardır. Döneminde firmalara global ölçekte büyüme sağlayan bu yaklaşımlar artık
uygulayan firmaların sonunu getiriyor. Tüm dünya daha çalışan odaklı daha müşteri odaklı
yaklaşımların arayışında.

Yeni nesil organizasyonlar ve iş yapış şekilleri konusunda bilgi almak her işletmeye yeni
dünyada sürdürülebilir başarı için ufuklar açacaktır.

KİŞİSEL ÇEVİKLİK:
Meslekler hatta sektörlerin ömürleri kısaldı, artık bir işletmede çalışmaya başlayıp oradan
emekli olma hatta büyük emeklerle sahip olunan diploma ile ömür boyu iş bulma ihtimali çok
düştü. Değişen koşullara bireysel olarak ayak uydurma, iş ve özel yaşam dengesini kurma ve
kişisel kariyere şekil vermek için zamanı üretken kullanma büyük önem taşıyor.
Mevcut düşünce kalıplarından kurtulmak ve değişim için zamanı üretken kullanma
yöntemlerini gözden geçirmek her yaştaki profesyonele ve kendilerini profesyonel hayata
hazırlamak isteyen gençlere ilham verecektir.

İzmir İMO - İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm

Çevik düşünce yapısından örnekler

Konu Başlıkları ve İçerikleri

Şu an birçok işletmede yaygın olarak uygulanmakta olan yönetim yaklaşımları Sanayi
Devrimi’nden sonra geliştirilen “Bilimsel Yönetim Yaklaşımı” ve “Frodizm”e dayanmaktadır.
Oysaki bu yaklaşımlar kölelik ve savaş sonrası oluşan işçi sınıfı ile rekabetsiz bakir pazarlara
kaynakları sömürerek kitlesel üretim yapmak amacı ile geliştirilmiştir. Bu nedenle monolitik,
hiyerarşik ve bürokrasi yoğundur. Çalışanların düşünmesine değil söyleneni yapmasına
ihtiyaç vardır. Döneminde firmalara global ölçekte büyüme sağlayan bu yaklaşımlar artık
uygulayan firmaların sonunu getiriyor. Tüm dünya daha çalışan odaklı daha müşteri odaklı
yaklaşımların arayışında.

Yeni nesil organizasyonlar ve iş yapış şekilleri konusunda bilgi almak her işletmeye yeni
dünyada sürdürülebilir başarı için ufuklar açacaktır.

Meslekler hatta sektörlerin ömürleri kısaldı, artık bir işletmede çalışmaya başlayıp oradan
emekli olma hatta büyük emeklerle sahip olunan diploma ile ömür boyu iş bulma ihtimali çok
düştü. Değişen koşullara bireysel olarak ayak uydurma, iş ve özel yaşam dengesini kurma ve
kişisel kariyere şekil vermek için zamanı üretken kullanma büyük önem taşıyor.
Mevcut düşünce kalıplarından kurtulmak ve değişim için zamanı üretken kullanma
yöntemlerini gözden geçirmek her yaştaki profesyonele ve kendilerini profesyonel hayata
hazırlamak isteyen gençlere ilham verecektir.

Tüm dünyada gelişen girişimlerin veya değişime adapte olup karlılıklarında süreklilik sağlayan işletmelerin; risklerini minimize etmek ve başarıya ulaşmak için kullandığı fikir ve iş modeli geliştirme metodunun uygulamamalı olarak anlatılması.  Bir iş fikrinin, fikir aşamasından güçlü bir ticari modele ulaşması sürecinin tasarlanması.

Kurumun iç potansiyelini tanıma

Çevresel faktörleri değerlendirme

İş modelini geliştirme

Değişime adaptasyon ve iş modeli inovasyonu

Hizmet, inşaat ve üretime dayalı geleneksel sektörlerin; belirsiz ortamlarda karmaşık projeleri başarı ile gerçekleştirmek için çevik yönetim bakış açısı kazanmalarını sağlamak.

Proje ekiplerinin, tasarımdan teslim aşamasına dek tüm süreçlerde sürekli gelişen ve iş yapış şeklini geliştiren, üretken ve otonom takımlara dönüşerek DEĞİŞKEN DÜNYADA PROJE YÖNETME kabiliyetlerini artırmak.

 

Değişime ayak uydurmak için çevik bakış açısı

Çevik organizasyonel yapılanma

SCRUM yaklaşımı

Disiplinli ve üretken takım olma

Bilginin ve süreçlerin şeffaflaşması, iletişim yönetimi

Hatalardan ders alıp sürekli gelişen bir organizasyon haline dönüşme (retrospektif)

Belirsiz ortamlarda karmaşık projeleri başarı ile gerçekleştirmek için geliştirilmiş olan çevik yönetim bakış açısını yatırımcı-tasarımcı-tedarikçi ve yüklenici takımlarına kazandırmak ve zaman kayıplarını önleyerek üretkenliklerini artırmak.

Eğitim sırasında yapılan uygulama çalışmaları ile teorinin pratiğe geçmesini, pratiklerin arkasındaki felsefenin anlaşılmasını ve kinestetik öğrenme yolu ile bilginin davranışa dönüşmesini sağlamak.

Proje ekiplerinin tüm süreçlerde sürekli gelişen ve iş yapış şeklini geliştiren, üretken ve otonom takımlara dönüşerek DEĞİŞKEN DÜNYADA PROJE YÖNETME kabiliyetlerini artırmak.

Eğitimin İçeriği

Değişime ayak uydurmak için çevik bakış açısı

Çevik organizasyonel yapılanma

SCRUM yaklaşımı

Disiplinli ve üretken takım olma

Bilginin ve süreçlerin şeffaflaşması, iletişim yönetimi

Hatalardan ders alıp sürekli gelişen bir organizasyon haline dönüşme (retrospektif)

Dijital dönüşüm projelerde çevik yönetim bakış açısı ve SCRUM yaklaşımı ile

Hızlı teslimatla en erken aşamada devreye almanın başlaması ile faydalanmanın başlaması ve hızlı geri bildirimle projenin sonuçlarından kullanıcı ve yönetimin memnuniyetinin yükselmesi

Çalışma takımların üretkenliğinin artması

Üst yönetim tarafından projenin izlenebilirliğinin kolaylaşması

Eğitimin İçeriği

Değişime ayak uydurmak için çevik bakış açısı

Çevik organizasyonel yapılanma

Scrum yaklaşımı

Disiplinli ve üretken takım olma

Bilginin ve süreçlerin şeffaflaşması, iletişim yönetimi

Hatalardan ders alıp sürekli gelişen bir organizasyon haline dönüşme (retrospektif)

En erken aşamada müşteri ile buluşmasını sağlayıp fikirlerini test etmeleri ve gelir akışı sağlamaları

Sürekli güncellemelerle rekabet üstünlüğü sağlamaları

Kaynakların verimli kullanılması

Çalışma takımların üretkenliğinin artması

Eğitimin İçeriği

Değişime ayak uydurmak için çevik bakış açısı

Scrum yaklaşımı

Disiplinli ve üretken takım olma

Bilginin ve süreçlerin şeffaflaşması, iletişim yönetimi

Hatalardan ders alıp sürekli gelişen bir organizasyon haline dönüşme (retrospektif)

ALTERNATİF KONUŞMACILAR